Fyra-, sex- och åttahjuliga skördare

En skördare är en skogsmaskin konstruerad för att kunna avverka skog i olika typer av terräng utan att orsaka onödiga skador på underlaget och samtidigt arbeta med hög effektivitet. Det finns skördare med fyra, sex eller åtta hjul som alla lämpar sig bäst för olika typer av terräng och arbete.

En fyrhjulig skördare passar bra för arbete på hårt underlag och tar sig fram smidigare och med mindre svängradie och mindre raderingsskador än skördare med flera hjul. Tack vare sin smidighet kan den med fördel köra slingervägar mellan träden och lyfta ut virket till gallringsvägen och skotaren och på så vis minimera ytan som skotaren belastar. Den fyrhjuliga skördarens förmåga att ta sig fram mellan träden gör också att man kan undvika att orsaka onödiga skador på kvarvarande träd.

En åttahjulig skördare saknar den smidighet som är styrkan hos den fyrhjuliga skördaren. Däremot har den stora fördelar i arbete i mjuk och känslig mark, där en åttahjulig skördare har fördelen av att marktrycket sprids ut på alla åtta hjul och därmed minimeras då det fördelas på en större yta. Den åttahjuliga skördaren ger också hög stabilitet vilket skapar en trygghetskänsla för föraren.

En sexhjulig skördare är ett mellanting mellan en fyrhjulig och en åttahjulig vilket gör den till en all-around maskin som fungerar bra oavsett om terrängen är hård, mjuk eller kuperad. Den tar sig fram smidigare i terrängen än en åttahjulig skördare och skapar samtidigt ett lägre marktryck och är stabilare än en fyrhjulig.

Med hjälp av pendelarmsteknik där maskinerna höjs, sänks och lutas och på så vis anpassas efter underliggande terräng för en optimal arbetsposition kan hög stabilitet uppnås hos skördare även med färre hjul vilket är en stor tillgång vid arbete i brant och lutande terräng.

Underlaget och vilken typ av bestånd man arbetar i är därmed en av flera parametrar som avgör vilken typ av skördare som lämpar sig bäst och hur många hjul den bör ha.